1 هفته مهلت تست

تمامی نرم افزارهای موجود در این فروشگاه شامل 1 هفته مهلت تست جهت نصب و راه اندازی می باشند.
در صورت نصب نشدن و خراب بودن نرم افزار ، با نرم افزار دیگری تعویض شده و یا وجه آن نرم افزار به طور کامل بازگردانده می شود.